Adaptacija kuce ili stana

0

Adaptacija stana u Beogradu
Renoviranje kuce ili stana je obiman i kompleksan posao koji iziskuje temljan pristup I pripremu.
Pre nego sto pristupimo ovom zahtevnom poslu ponom nepredvidivih detalja ili skrivenih nedostataka koji se pojave kda najmanje ocekujemo potrebno je izvsiti temeljnu pripremu koja obuhvata:
1. Pregled i procenu stanja temelja iI zemljista u okolini kce, posebno ako se radi o kuci u nagibu.
2. Analizu posotojeceg stanja konstruktivnih delova kuce ili stana
3. Analizu krova
4. Pegled elektricnih instalacija I merenje provodljivosti uzemljenja, stanje razvodne table, utcnica, prekidaca.
5. Proceu stanja vodovonih i kanalizacionih instalacija.
Na osnovu procena pomenuih segmnata kuce ili stana koju zeimo rekonstruisati a na osnovu utvrdjenih prioriteta I ciljeva u buducem period od 20 godina saciniti plan adaptacije kuce ili stana koja ce detaljno obradjivati svako od pomenutih poglavlja.
Izradom projekta novog stanja sa svim arhiektonsko dizajnerskim resenjima, ce se saciniti predmer I predracun radova od strane strucnog lica, najbolje projekanta.
Sacinjena dokumentacija ce nam sada pomoci da na trzistu zatrazimo ponude od proverenih izvodjaca radova koji imaju proveene reference I iskustva u izvodjenju ovakvih radova.
Sve ponude treba da budu detaljne u svom sadrzaju po pozicijama I kpitolama, da sadrze izbor materijala po vrstama I kolicinama, predloge faza izvodjenja I na kraju da predloze harmonogram ili diagram izvodjenja radova od prog do poslednjeg dana I predlozenu procedure placanja izvednih radova.
U danima koji slede cemo detaljnije se pozabaviti svakim d pomenutih segmenata uz primedbe koje su najcsce greske kje se cine u ovom poslu kao I predloge resenja koje eba preduzimati kako bi se izbegli problemi I naknadni troskovi sa tim u vezi.
Ukoliko imate slicih potreba ili iskustava u adaptaciji kuce ili stana, javite nam se da vam pomognemo u iznalazenju resenja svojim predlozima, sugestijama ili strucnim savetima.
Dragan

Post a Reply