CENE RADOVA ZA ADAPTACIJU STANA

Izvrsite detaljno premeravanje prostorija koje zelite da renovirate, odredite svoje prioritete kod renoviranja i onda popunite ovu tabelu kako sledi. Na osnovu ovih redova cemo vam sastaviti nasu ponudu tako da cete imati kompletnu cenu svih potrebnih radova i pozicija koje su ukljucene u adaptaciju.

Ukoliko Vam predstvalja problem da se orijentisete i definisete kolicine radova prema ovim tabelama, kontaktirajte nas a mi cemo izaci na lice mesta i izvrsiti premeravanja u vasem stanu i saciniti odgovarajuci predracun radova u skladu sa Vasim zahtevima i potrebama.

Da bi dobili okvirnu cenu za adaptaciju stana ili kuce u Beogradu posaljite (ovakav) popunjen zahtev za ponudu radova na vasem stanu – objektu

Objekat:           stan P=66.72m2 + 7.72m2 ( terase )Adresa:            ul Milosa Misica bb 20 sprat

 

Poz.

RADOVI

JEDINICA

KOLIČINA

JEDINIČNA CENA

( € )

IZNOS

( € )

 

 

I

PRIPREMNI RADOVI

 

 

A

DEMONTAŽNI RADOVI I RUŠENJA  

1

Zaštita parketa od oštećenja, prostorije 1,2,4,7,8,9,10

m2

52,18

2

Demontaža postojećih plakara.

Kom.

5

3

Demontaža postojećih kliznih vrata kuhinje sa obe strane.

Kom.

2

4

Demontaža postojećih vrata od kupatila.

Kom.

1

5

Demontaža postojećih vrata od WC-a.

Kom.

1

6

Demontaža postojećih vrata od hodnika (izmedju prostorija 4 i 7).

Kom.

1

7

Demontaža postojećih vrata od sobe (prostorija 9).

Kom.

1

8

Demontaža postojećih vrata od sobe (prostorija 10).

Kom.

1

9

Demontaža postojećih vrata od dnevne sobe (prostorija 8).

Kom.

1

10

Demontaža postojećih harmonika vrata izmedju dnevne sobe i trpezarije  (izmedju prostorija 7 i 8).

Kom.

1

11

Demontaža svih postojećih prozora.

Kom.

4

12

Demontaža prozora i vrata izmedju terase i trpezarije, dnevne sobe (izmedju prostorija 11 i 7, 8).

Kom.

1

13

Demontaža postojećih malih prozora u parapetu prostorija 9 i 10

Kom.

2

DEMONTAŽNI RADOVI I RUŠENJA UKUPNO

 

B

SEČENJE I RUŠENJE ZIDOVA  

1

Rušenje zida izmedju dva plakara u degažmanu (prostorija 2) debljine 10cm, širine 50cm, visine 250cm (d x š x v = 10 x 50 x 250).

m2

1,25

2

Rušenje zida izmedju kupatila I degažmana (prostorija 2 i 3) debljine 10cm, širine 50cm, visine 250cm  (d x š x v = 10 x 50 x 250).

m2

1,25

3

Rušenje zida izmedju kupatila I WC-a (prostorija 3 i 5) debljine 10cm, širine 61cm, visine 25cm (d x š x v = 10 x 61 x 250).

m2

1,525

4

Rušenje zida izmedju soba (prostorija 9 i 10) debljine 10cm, ukupne dužine 255cm, visine 250cm (d x š x v = 10 x 255 x 250).

m2

6,375

5

Sečenje zida izmedju kuhinje I dnevne sobe soba (prostorija 6 i 8) debljine 10cm, ukupne dužine 152cm, visine 175cm. (d x š x v = 10 x 152 x 175). NAPOMENA:  Zid se seče od plafona na visinu parapeta od 75cm

m2

2,66

SEČENJE I RUŠENJE ZIDOVA UKUPNO

 

C

SEČENJE I RUŠENJE PODOVA  

1

Na mestima budućeg zidanja novih zidova iseći parket na potrbnu širinu i dužinu i izvaditi ( iseći, razbiti ) cementnu košuljicu  ( ESTRIH ) do osnovne ploče. NAPOMENA:  Zidanje novih zidova mora ići od osnovne ploče.

m

5

5,00

25,00

SEČENJE I RUŠENJE PODOVA UKUPNO

 

D

SKIDANJE SANITARIJA I KERAMIČKIH PLOČICA  

1

Skidanje kade, WC šolje i lavaboa.

m2

2

Podne pločice u kupatilu uključujući i cementnu košuljicu ( ESTRIH )

m2

3,4

3

Podne pločice u WC-u uključujući i cementnu košuljicu ( ESTRIH )

m2

1,52

4

Podne obloge u kuhinji uključujući i cementnu košuljicu ( ESTRIH )

m2

3,64

5

Zidne pločice u kupatilu

m2

9,75

6

Zidne pločice u WC-u

m2

7,54

7

Zidne pločice u kuhinji

m2

4,35

SKIDANJE SANITARIJA I KERAMIČKIH PLOČICA UKUPNO

 

E

SKIDANJE INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

1

Vađenje i demontaža starih vodovodnih i kanalizacionih instalacija.

m

≈5

SKIDANJE INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO

 

F

SKIDANJE INSTALACIJA GREJANJA  

1

Skidanje svih radijatorskih grejnih tela u svim prostorijama. Pri skidanju ODMAH zameniti ventile tople i hladne linije.

Kom.

5

SKIDANJE INSTALACIJA GREJANJA UKUPNO

 

PRIPREMNI RADOVI ( I = A+B+C+D+E+F ) = UKUPNO

 

 

 

II

REKONSTRUKCIJSKI  RADOVI

A

ZIDARSKI RADOVI  

1

Zazidati postojeće male prozore u parapetu (prostorija 9 i 10). Malterisanje na nulu spolja i iznutra.

m2

0,52

2

Zidanje pregradnog zida, klasičnom opekom na kant, do plafona, izmedju kupatila i WC-a (prostorija 3 i 5), debljine 10cm, širine 107cm, visine 250cm . ( d x š x v = 10 x 107 x 250 ). Zidanje mora ići od osnovne ploče.   ≈ 2,7m2 NAPOMENA: zid ankerisati za postojeće zidove na koje se naslanja.

m2

2,7

3

Zidanje zida za otvor vrata, klasičnom opekom na kant,  do plafona, izmedju kupatila i degažmana (prostorija 3 i 2), debljine 10cm, širine 50cm, visine 250cm . ( d x š x v = 10 x 50 x 250 ). Zidanje mora ići od osnovne ploče.  NAPOMENA: zid ankerisati za postojeći zid na koji se naslanja.

m2

1,25

4

Zidanje nastavka pregradnog zida izmedju dve sobe (prostorija 9 i 10), klasičnom opekom na kant, do plafona debljine 10cm, širine 60cm, visine 250cm . ( d x š x v = 10 x 60 x 250 ). Zidanje mora ići od osnovne ploče. NAPOMENA: zid ankerisati za postojeći zid na koji se naslanja.

m2

1,50

5

Zidanje pregradnog zida, klasičnom opekom na kant, do plafona, izmedju soba i degažmana 2/trpezarije (prostorija 9,10 i 5/7), debljine 10cm, širine 151cm, visine 250cm . ( d x š x v = 10 x 151 x 250 ). Zidanje mora ići od osnovne ploče.NAPOMENA: Zidove iz pozicija 4 i 5 pri zidanju opekom “uvezivati” istom.

m2

3,78

6

Zidanje nastavka pregradnog zida izmedju hodnika i trpezarije-nastavak kuhinjskog zida (prostorija 4 i 6), klasičnom opekom, do plafona debljine 15cm, širine 60cm, visine 250cm . ( d x š x v = 15 x 60 x 250 ). Zidanje mora ići od osnovne ploče. NAPOMENA: zid ankerisati za postojeći zid na koji se naslanja.

m2

1,5

7

Zidanje zida kraja produžene kuhinje, pregrada izmedju kuhinje i trpezarije (prostorija 6 i 7), klasičnom opekom na kant, do plafona, debljine 10cm, širine 47cm, visine 85cm . ( d x š x v = 10 x 47 x 250 ). Zidanje mora ići od osnovne ploče.   ≈ 1,175m2NAPOMENA: Zidove iz pozicija 6 i 7 pri zidanju opekom “uvezivati” istom.

m2

1,20

8

Zidanje parapeta u dnevnoj sobi prema terasi (prostorija 8 i 11), klasičnom opekom na kant, debljine 10cm, širine 200cm, visine 85cm . ( d x š x v = 10 x 200 x 85 ). Zidanje mora ići od osnovne ploče. NAPOMENA: zid ankerisati za postojeći zid na koji se naslanja.

m2

1,70

9

Zidanje parapeta u dnevnoj sobi prema terasi (prostorija 8 i 11), klasičnom opekom na kant, debljine 10cm, širine 198cm, visine 85cm . ( d x š x v = 10 x 198 x 85 ). Zidanje mora ići od osnovne ploče. NAPOMENA: zid ankerisati za postojeći zid na koji se naslanja.

m2

1,683

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO

 

B

IZOLACIJSKI RADOVI

a

HIDROIZOLACIJSKI RADOVI  

1

Hidroizolacija poda kupatila ”penetrate” ili “dramin”

m2

4,36

2

Hidroizolacija poda kuhinje ”penetrate” ili “dramin”

m2

4,04

3

Hidroizolacija zidova kupatila ”penetrate” ili “dramin” u visini 1,0m, oko kade u visini 1,50m

m2

12,00

4

Hidroizolacija zidova kuhinje ”penetrate” ili “dramin” u visini 1,0m

m2

4,80

5

Hidroizolacija unutrašnjih površina žardinjera

m2

0,82

HIDROIZOLACIJSKI RADOVI UKUPNO

 

b

TERMOIZOLACIJSKI RADOVI  

1

Postavljanje stirodura debljine min. 2cm na sve spoljne zidove stana, sa unutrašnje strane, od poda do plafona prema slici Rekonstr. Radovi-2

m2

55,05

2

Postavljanje stirodura debljine min. 2cm na novonapravljeni parapet prozora u dnevnoj sobi i trpezariji prema terasi ≈ 2,1m2 sa obe strane zida do visine 85cm.

m2

6,76

3

Postavljanje stirodura debljine min. 2cm na pod – osnovnu ploču u kupatilu nakon postavljanja vodovodne i kanalizacione instalacije kao podlogu za postavljanje Al-u PVC cevi podnog grejanja. Preko cevi podnog grejanja staviti žičanu mrežu celom površinom kupatila.

m2

4,36

TERMOIZOLACIJSKI RADOVI UKUPNO

 

IZOLACIJSKI RADOVI UKUPNO

 

C

INSTALACIJE

a

VODOVOD I KANALIZACIJA  

1

Postavljanje glavnog ventila na vodovodnoj cevi za snabdevanje stana vodom.

Kom.

1

2

Postavljanje novih PVC vodovodnih i kanalizacionih instalacija u kupatilu, po zahtevu investitora, a na osnovu priloženog crteža rasporeda sanitarija Slika Krajnje stanje. Pozicioniranje nekih elemenata (ventila, baterija, slivnika) odredjivaće se na licu mesta zavisno od mogućnosti izvodjenja. NAPOMENA:   Vodovodne cevi postavljati sa termoizolacijom.

m/kom

3

Postavljanje novih vodovodnih i kanalizacionih instalacija u kuhinji, po zahtevu investitora, a na osnovu priloženog crteža rasporeda elemenata Slika Krajnje stanje. Vodovodne cevi postavljati sa termoizolacijom.

m/kom

4

Postavljanje podnog slivnika u kuhinji. Pozicija ispod nekog kuhinjskog elementa, npr. sudopere.

Kom.

1

VODOVOD I KANALIZACIJA UKUPNO

 

b

GREJANJE  

1

Zamena svih ventila tople i hladne linije na svakom radijatorskom grejnom telu.

Kom.

10

2

Postavljanje ventila za ispiranje na svakom radijatorskom grejnom telu.

Kom.

5

3

Postavljanje odzračnih ventila na svakom radijatorskom grejnom telu.

Kom.

5

4

Izmeštanje radijatorskog grejnog tela u ulaznom hodniku (prostorija 1) sa postojeće pozicije na drugu poziciju kao na slici Rekonstr. Radovi-3 uz eventualno smanjenje za jedan članak. NAPOMENA: Radijatore i cevi pre montaže ofarbati propisanom bojom

Kom.

1

5

Izmeštanje radijatorskog grejnog tela u kupatilu (prostorija 3) sa postojeće pozicije na drugu poziciju kao na slici Rekonstr. Radovi-3 uz eventualno smanjenje za jedan članak. NAPOMENA: Radijatore i cevi pre montaže ofarbati propisanom bojom

Kom.

1

6

Postavljanje sušača za peškire u kupatilu (prostorija 3), na odgovarajuće mesto, prema slici Rekonstr. Radovi-3. Priključak uzeti sa tople i hladne linije (vertikale) u kupatilu.

Kom.

1

7

Na radijatorsko telo u spavaćoj sobi  (prostorija 10) dodati 6 članaka, sa odgovarajućim prilagodjavanjem priključaka tople i hladne linije i držača radijatorskog grejnog tela. NAPOMENA: Radijatore i cevi pre montaže ofarbati propisanom bojom

Kom.

Rebro/članak

6

8

Na radijatorsko telo u maloj sobi  (prostorija 9) dodati 6 članaka, sa odgovarajućim prilagodjavanjem priključaka tople i hladne linije I držača radijatorskog grejnog tela. NAPOMENA: Radijatore i cevi pre montaže ofarbati propisanom bojom

Kom.

Rebro/članak

6

9

Na radijatorsko telo u dnevnoj sobi  (prostorija 8) dodati 3 članka ( ili više, ukoliko je moguće), sa odgovarajućim prilagodjavanjem priključaka tople i hladne linije I držača radijatorskog grejnog tela. NAPOMENA: Radijatore i cevi pre montaže ofarbati propisanom bojom

Kom.

Rebro/članak

3

10

Na pod kupatila preko postavljenog stirodura debljine min. 2cm. Postaviti “zmiju” Al-u PVC cevi podnog grejanja Ø16mm i vezati na rampu za regulisani protok grejnog fluida. Priključak uzeti sa tople i hladne linije (vertikale) u kupatilu.

m

18

GREJANJE UKUPNO

 

c

ELEKTROINSTALACIJE  

1

Zamena table sa osiguračima induktivnim osiguračima ( automatskim ) adekvatnih vrednosti iznad ulaznih vrata.

Kom.

≈ 13

2

Postavljanje dodatnih dozni sa šuko utičnicama u svakoj prostoriji, a po zahtevima investitora. Pozicioniranje će se odredjivati na licu mesta.

Kom.

≈ 32

3

Postavljanje novih faznih prekidača za potrebe novih rasvetnih tela male snage, a po zahtevima investitora. Pozicioniranje će se odredjivati na licu mesta.

Kom.

≈ 10

ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO

 

d

SIGNALNE INSTALACIJE  

1

Postavljanje koaksijalnih kablova za vezivanje na kablovsku televiziju. Sve kablove sakupiti u veliku doznu iznad vrata.

m

25

2

Postavljanje telefonskih kablova i priključaka. Postaviti širmovani kabl sa 6 parica Sve kablove sakupiti u veliku doznu u ulaznom hodniku.

m

20

SIGNALNE INSTALACIJE UKUPNO

 

e

VAZDUŠNO-VENTILACIONE INSTALACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

VAZDUŠNO-VENTILACIONE INSTALACIJE UKUPNO

 

INSTALACIJE UKUPNO

 

D

PODNE OBLOGE

a

KERAMIKA i KAMEN

1

Postavljanje podnih keramičkih pločica u kupatilu ≈ 4,36m2

m2

4,36

2

Postavljanje podnih keramičkih  pločica  u kuhinji ≈ 4,04m2

m2

4,04

KERAMIKA I KAMEN UKUPNO

 

b

DRVO, PARKET i LAMINATI

Popravka i zamena, lepljenje nedostajućeg i oštećenog parketa

m2

10,00

2

Postavljanje visokih parket lajsni

m

3

Hoblovanje parketa

m2

52,80

4

Priprema – gitovanje oštećenja parketa štuko gitom, lakiranje (tri premaza)

m2

52,80

DRVO, PARKET I LAMINATI UKUPNO

 

PODNE OBLOGE UKUPNO

 

E

ZIDNE OBLOGE

1

Postavljanje zidnih keramičkih pločica u kupatilu ≈ 25,0m2 do plafona, kombinacijom boja a po zahtevu investitora.

m2

25,00

2

Postavljanje zidnih keramičkih pločica u kuhinji ≈ 10,0m2, kombinacijom boja a po zahtevu investitora.

m2

10,00

3

Postavljanje adekvatnih zidnih granitnih ploča, a po zahtevu investitora na parapet prozora u dnevnoj sobi sa obe strane staklenih vrata

m2

3,50

4

Postavljanje adekvatnih zidnih granitnih ploča, a po zahtevu investitora na parapet kuhinjskog pulta.

m2

1,20

ZIDNE OBLOGE UKUPNO

 

F

MOLERSKOFARBARSKI RADOVI

a

MOLERSKI RADOVI

1

Priprema za molerske radove ( struganje I nanošenje podloge ) uključujući i zidove i plafon na terasi

m2

22,00

2

Gletovanje zidova i plafona bio-gletom uključujući i zidove i plafon na terasi

m2

36,00

3

Bojenje zidova i plafona (dva premaza) disperzionom bojom po zahtevu investitora, uključujući i zidove i plafon na terasi

m2

245,00

4

Nanošenje kulira po izboru investitora na zidove terase

m2

10,50

MOLERSKI RADOVI UKUPNO

 

b

FARBARSKI RADOVI

1

Priprema, skidanje stare boje sa ograde na terasi antiskidom, struganje, čišćenje i odmašćivanje

m

2

Bojenje ograde osnovnom bojom ( dva premaza )

m

3

Bojenje ograde uljanom lak bojom ( dva premaza ) u boji izbora investitora

m

4

Priprema, skidanje stare boje sa radijatora antiskidom, struganje, čišćenje i odmašćivanje

Kom.

( rebro )

≈ 50

5

Bojenje radijatora termootpornom uljanom lak bojom ( dva premaza )

Kom.

( rebro )

≈ 50

FARBARSKI RADOVI UKUPNO

 

MOLERSKOFARBARSKI RADOVI UKUPNO

 

G

STOLARIJA

a

PROZORI

1

Zamena svih prozora PVC izolacionom stolarijom sa 6 komora. NAPOMENA: Dimenzije prozora i vrata su merene od nultog stanja, postojećeg nivoa parketa.

Kom.

4

2

Zamena – ugradnja novih prozora i dvokrilnih vrata prema terasi PVC izolacionom stolarijom sa 6 komora. NAPOMENA: Dimenzije prozora i vrata su merene od nultog stanja, postojećeg nivoa parketa.

Kom.

1

PROZORI UKUPNO

 

b

VRATA

1

Zamena Ulaznih vrata sigurnosnim metalnim vratima “SOLARIS”

Kom.

1

2

Zamena i ugradnja vrata na kupatilu (prostorija 3) PVC vratima za unutrašnju upotrebu (b x h = 80 x 200).

Kom.

1

3

Zamena i ugradnja vrata na maloj sobi (prostorija 9)  PVC vratima za unutrašnju upotrebu (b x h = 81 x 200).

Kom.

1

4

Zamena i ugradnja vrata na sobi (prostorija 10)  PVC vratima za unutrašnju upotrebu (b x h = 91 x 200).

Kom.

1

VRATA UKUPNO

 

STOLARIJA UKUPNO

 

H

SKLADIŠTENJE, ODVOZ ŠUTA I ČIŠĆENJE

1

Šut i otpadni materijal pakovati u plastične vreće i skladištiti ispred zgrad na dogovorenom mestu za takve radove do odvoženja na deponiju

Kom.

2

Odvoz šuta na deponiju ≈ 3,25m3

m3

3,25

3

Poštovati kućni red, običaje i navike stanara.Obavezno čistiti zajedničke prostorije, liftove, hodnike i stepeništa od ostataka otpadnog materijala. Prostor za odlaganje ispred zgrade obavezno očistiti nakon odvoza šuta.

m2

 

4

Obavezno držati gradilište ( stan ) čistim i urednim. Obavezno dnevno čišćenje nakon završenih dnevnih aktivnosti

m2

 

5

Raspoloživo dnevno radon vreme za bučne aktivnosti je od 0900 – 1300 I od 1700 – 1930

h

6,5

SKLADIŠTENJE, ODVOZ ŠUTA I ČIŠĆENJE UKUPNO

 

REKONSTRUKCIJSKI  RADOVI ( II = A+B+C+D+E+F+G+H ) = UKUPNO

 

PRIPREMNI RADOVI + REKONSTRUKCIJSKI  RADOVI = UKUPNO RADOVI (I+II)

 

Sve mere su podložne proveri, ali to može neznatno uticati na Vašu ponudu.

Potrebno je dostaviti nam:

–          Cenu za pobrojane stavke i ukupnu cenu,

–          Vaše rokove za izvođenje navedenih radova,

  • Početak radova
  • završetak radova
  • dinamiku realizacije

–          uslove plaćanja.

Primopredaja radova će se izvoditi na objektu izvođenja bez preostalog materijala i šuta. Objekat nakon završetka radova mora biti u funkciji po svim stavkama očišćen i spreman za useljenje.

 

U Beogradu, 07 JULA 2014