Vodoinstalaterski radovi

Naš tim vodoinstalatera vrši zamenu postojećih vodovodnih i kanalizacionih instalacija u poslovnom ili stambenom prostoru koji se adaptira. Naš tim takođe dalje održava vodovodne i kanalizacione instalacije nakon završetka adaptacije ukoliko to ugovor predviđa, a klijent zahteva. Zamena sanitarije i njeno održavanje kasnije je sastavni deo posla ukoliko je predviđen ponudom i ugovorom. Na zahtev vršimo  nabavku  i dopremanje na mesto ugradnje ukoliko već nije obavljena od strane klijenta.

 

Vodoinstalaterski  radovi  se nude i izvode u sklopu projekata “ključ u ruke”, ne vršimo ovu vrstu radova kao posebnu kategoriju osim ako se radi o našim stalnim klijetima. Vršimo kompletnu zamenu postojeće vodovodne i kanalizacione kao i gasne mreže u kući, od priključka na javnu mrežu  do razvoda po celom objektu.  Izuzetno se pristupa novim klijentima sa samo ovim uslugama,  osim ako se ne radi o posebnim aranžmanima.