Adaptacija kuće ili stana u Beogradu

   adaptacija stana u beograde ena

Adaptacija kuće ili stana u Beogradu

U okviru naj češcih intervencija u obasti adapacija kuće ili stana se susrećemo sa renoviranjem kupatila i kuhinje.

Uobičajene procedure kod renoviranja kupatila sadrže listu radova koje su zajedničke za sva kupatila s tim da se na ovu listu još dodaju radovi  koji su nadogradnjom za osnovne opracije.

Obradtiti pažnju da li sve radova na adptaciji kupatila radi jedan čovek “koji se u sve razume” ili su sprisutni stručni majstori za svaki posao posebno ( električar, vodoinstalater, keramičar i td) ovo je osnovni preduslov da će radovi biti stručno i kvalitetno uradnjeni u odnosu kada sve radi jedan “majstor”. Principijelno je ova poslednja verzija jeftinija ali samo u prvom momentu, kasnije se sipostavi da je mnogo skuplje uz gomilu novih glavobolja koje nisu samo vezane za novac oko  adaptacije kupatila.

U osnovne radove kod adaptacija kupatila su zajednički sledeći .

 1. Zaštita podova u zidni izvodjenja radova pvc folijom, I dobro je zalepiti po perifernim ivicama pored lajsni parkketa kako ne bi došlo do sakupljanja prašine I sitrnog šuta ispod folije koja može oštetiti parket. Obezbediti dnevno čišćenje šuta I prašine kako ne bi došlo do širenja u druge delove stana.
 2. Izrada novog rasporeda u kupatilu- izvojdački crtež na kome se vide svi relevantni uredjaji I novi raspored u kupatilu, raspored priključaka uredjaja I potrosača
 3. Izrada specifikacije materijala I oprmeme koju je potrebno nabaviti sa kolicinama, izbor vrši naručilac a nabavku mogu da urade kako naručilac tako izvodjač na osnovu tačne liste svih relevantnih kompopnenti sa spiska.
 4. Demontaža sanitarija I odvoženje na deopniju ili odlaganje na dalje raspolaganje naručiocu.
 5. Stemovanje starih keramičkih pločica sa zidova i poda kupatila.
 6. Vadjenje postojecih cevi instalacija vodovoda i kanalizacije do magistralnog priključka odnosno do glavnog ventila za vodu a magistralne cevi za kanalizaciju.
 7. Rusenje pregradnih ziodva ukoliko dolazi do proširenja ili izmena u osnovi kupatila ili celog stana u okviru kojeg se vrši adaptacija kupatila
 8. Reorganizovanje ili zamena i dopuna elektro instalacija sa izradom novih priključaka za uredjaje u skladu sa novim rasporedom.
 9. Izrada novih instalacija vodovoda i kanalizacije u skladu sa novim rasporedom porošača u kuaptilu. Nova instakacija se priključuje na vertikalu kod glavnog ventila u kupatilu ili ko dolazi iz kuhinje onda na nju, a dalje se radi novi razvod. Razvodi novih cevi za odvod odpadnih voda se vrši od pvc cevi isto tako od prvog dostupnog priključka na kanalizaciju od vertikale, sa zamenom slivnika I td.
 10. Ukoliko se koristi ugradnbi vodokotlic tipa 2Geberit2 sa konzolnom wc šoljom, onda treba dogovoriti način ugradnje, nazidni sa oblazanjem metalnom podkostrukcijom I kasnije gipsa kartonom ili štemovanje u postojeći zid ako je dovoljno sirok da moze prihvatiti ovakav otvor., takodje proveriti da li polozaj kanalizacionih cevi za wc šolju omogućava dislokaciju ovog priključka sa predispozicijom za kansije dobro funkcionisanje spiranja šolje.
 11. Stemovanje kanala za nove instalacije vode i struje u kupatilu u skladu sa novim rasporedom.
 12. Sakupljanje šuta u dzakove i iznošenje van objekta u kontejner, sa odvozom na gradsku deponiju
 13. Malterisanja kanala u zidovima I podovima posle završenih i isprobanih instalacija , obavezno pre malterisanja fotografisati novo stanje instalacija za kasniju kontrolu prilikom ugradnje kupatilske opreme i galanterije.
 14. Ukoliko je posle stemovanja starih plocica doslo do većih ostećenja površina zidova I poda treba izvršiti dersovanje povrsina malterom kako bi ugradnj novih keramičkih pločica bila preciznija a utrošak lepka za pločice bio mnogo manaji.
 15. Ostrugati staru boju sa plafona i dela ziodova kupatila koji se neće pokrivati novim pločicama, namazati molerskom podlogom i okrečiti u disperzivnom bojom.
 16. Ukoliko se rade izmeštanja postojećih i izrada novih pregradnih zidova u kupatilu, onda taj deo uraditi pre malterisanja kanala u zidovima, a ako u nove zidove ne dolaze nove instakacije .
 17. Kada je sve ovo gore uradjeno oinda treba uraditi hidroizolaziju poda kupatila sa premazivanjem dela zidova bar 20 cm od poda radi sprečavanja penetracije vlage ako prodre izmedju pločica. Premazivanje ziodva tuš kabina hidrizolacijom je nepotrebno obzirom da voda odmah klizi na pod pa ako su fuge dobro obradjene I popunjene onda se neće zadržavati u fugama niti prodirati kroz zidove.
 18. Ugradnja novih keramički pločica na zidovima I podu kupatila. Napomena . ako se rade sitne plocice onda je neophodno uraditi dodatnu pripremu zidova kako bi bili idealno ravni za ugradnju mozaik pločica. Mozaik plocčice se lepe na beli cement posebno ako su mozaik pločice od stakla, isto tako je bitno da se zna boja fug mase zbog izbora vrste i boje lepka za pločice.Ako se radi o pločicama većih dimenzija onda ova priprema nije neophodna.
 19. Prilikom ugradnje pločica, treba voditi računa o izboru ivičnih lajsni na sastavima dveju površina pločica. Ove lajnsne se rade ili od PVC materijala u raznim bojama ili od aluminija opet mogu biti različitih profila I elkosaže. Ove lajsne nabj bolje kupvati zajedno sa pločicama zbog boje i debljine pločice, jer postoje različite debljine pločica pa zato odabrati lajsne u koje će se uklopiti naše pločice.
 20. Ukoliko se ranije u kupatilu nalazila kada, onda će biti potrebno pre daljeg, izmalterisati zidovi i iznivelistai sa površinama zioda iznad kade, ranije je korišcena hidroizolaciona 2kondor3 folija debljine 3 do5 mm koja ostaje ispod kade I obično se parcijalno odlepila od zidova tokom godina. Ove površine treba preprskati cementnim mlekom pomesšanim sa sitnozrnim peskom radi adhezivnosti novog maltera. Ovu procedure obično treba ponoviti bar dva dio tri puta , u razmaku od bar 8 sati ili jednog dana. Posle toga nabaciti novi sloj cmenetnog maltera koji će držati dobro na ovakvoj podlozi.
 21. Ako se formira nova tuš kabina u kupatilu sa slivnikom tzv 2kanalicom2 onda treba odvojiti povrsinu poda tuša sa ostatkom kupatila ako nije malo samo po sebi, to zbog preloma padova površina tusš dela i ostatka koji gravitira ka osnovnom centralnom slivniku kupatila, koji se postavlja ili ispred lavaboa ili iz,edju lavaboa i veš mašine.
 22. Tkdoje obartiti pažnju na ventilaciju kupatila, obično se ranije ostavljali ventilacioni kanali sa rešetkom u kupatilu ali bez ventilator, zbog toga se preporučuje proširiti otvor bar na 120 mm i ugraditi ventilator jačih karakteristika usisa kako se nebi formirala vlaga po ćoskovima u delu plafona i kasnije budj.
 23. Medju poslednje operacije spada ugradnja novih uredjaja i sanitarija i naravno povezivanje na nove instalacije, obratite pažnju da je dodato novo svetlo ako je potrebno, novi sušač peškira ako nije postojao, da li on bio električni ili na toplu vodu daljinskog grejanja. Prilikom ugradnje kupatildske galanterije, proveriti položaj instalacija kako se nebi probušile cevi ili kablovi ugraddjenjih ispod pločica ili maltera.

Perido potreban za ovakvu adaptaciju kupatila varira u zavisnosti od liste zadataka koje treba uraditi i kreće se od 8 do 12 dana, I maksimalnom slučaju 15 dana ako ima dosta rušenja i novih zidova, posebno ako se uradjuju mermerni ili granitni elementi, posebni uredjaji koji zahtevaju dodatna angažobanja i instalacije i td.

 

 • Category :
 • Type :