Adaptacija kupatila i kihinje

 

Adaptacija kupatila i kihinje

Za bilo kakavo poboljsanje vrednosti nekretnine, bilo stana ili kuće, je neophodno je modernizovati  bar kupatilo i kuhinju.

Svakako da modernizacija ovih  čvorova adptaicijom,  se odvija u skladu sa prioritetima i mogućnostima investitora odnosno valsnika stana ili kuće.

Ukoliko je motiv zasnovan na poboljsanju karakteristika stanbene jedinice radi većeg konfora, onda se ceo posao renoviranja kuhinje  kupatila radi na način koji odgovara budućim potrebama postojećim stanarima odnosno vlasnicima kuce ili stana.

Ukoliko pak je motiv povećanje prodajne cene objekta i njegovove marketibilnosti onda se ceo posao podredjuje tom cilju.

Uobičajeno je naime na zapadu, da vrednost kupatila ima udeo u ukupnoj vred

Ukoliko ve nekretnina na dobroj i atraktivnoj lokaciji  i ako je rejting objekta visok i predpostavlja visoki nivo klijentele odnosno potencijalnih kupaca onda se tom cilju i klijentu podredjuje I dizajn novog stana sa kupatilom i kuhinjom. Svakako da uredjaji i oprema trebaju biti adekvatni cilju i projektovanoj ceni nekretnine.

Takodje je tačno da neki klijenti kupuju nekretninu sa ciljem da je sami renoviraju kuhinju i kupatila  i opreme ih po svom ukusu i budzetu, pa se u skladu sa ti mtreba opredeliti i izabrati strategiju prodaje i projektovanje troškova sa tim u vezi. Zato je najbolje se posavetovati se sa stručnjakom u vezi ove odluke I procene za I protiv kod donošenja ovakavih odluka. Naša kompanija Vam stoji na rapsolaganju kako u obalsti pružanja usluga konsaltinga u oblasti provcena  troškova  adapatcije kao i njenog uticaja na ukupan efekat prodajne cene nakon i pre adaptacije.

Adaptiran stan može ubrzati prodaju nekretnine tako da kupac može neko vreme korisitit nekretninu dok se ne odluči  za dalje korake. Naravno sve ovo je vrlo individualno i zajteva procene i  projekcije uticaja na marketabilitet nekretnine i profitabilnost prodajne cene.

  • Category :
  • Type :