Adaptacija stana – cena po kvadratu

Na pocetku procesa  odluke o adaptaciji nekretnine klijenti prvo pomisle na budžet i troškove koji ih cekaju, što je sasvim prirodno jer treba videti koliko su želje u skladu sa mogućnostima.

Naj prirodnije je u tom slučaju, potražiti na internetu ( ukoliko već ne poznajete nekog izvođača) i popričati sa izvođačima radova na tu temu.

E tu se upravo  krije razlog pisanja ovog članka. Naime, deo klijenata pre racunanja trošova prvo uradi pripremu i analizu svojih potreba , želja i mogućnosti pa tek onda sa ovim potrebnim informacijama diskutuje sa izvodjačima radova ostale detalje oko realizacije posla uključujući i traženje ponuda za izvođenjr+e radova na adpataciji nekretnine.

Ukoliko razgovarate sa stručno fundiranim licem koji još ima i dovoljno iskustva u izradnji i adaptaciji prostora onda se moze očekivati da ćete dobiti kredibine informacije sa tim u vezi.

Vrlo čest slučaj je da investitori ne ulazeći predhodno u pripremu svi hotrebnih detalja vezanih za definisanje svpojih želja i mogućnosti, kreće u istraživanje i preliminarno angažovanje izvodjača očekujući da svi izvodjači imaju iste cene i da svi rade    profesinalno, pošteno i odgovorno u skladu sa prirodnim očekiva jimaa investitora.

Iz ovog razloga, pretpostavljam, ljudi odmah posle uspostavljanja telefonskog poziva kreću sa ppitanjima,citiram: “koiko kod vas košta adaptacija stana od toliko kvadrata” !

Deo izvodjača na ovo pitanje odgovori aproksimativno do 100 evra do 500 evra, a drugi deo predlaže pre utvrđivanja bilo kakve cene, dodatne informacije  kako bi se difinisala slika o konkretnom poslu i mogao dati neki predlog.

Akoje čitalac o vih redova i potencijalni investitor i planira slican nvesticioni poduhvat, želim da u nekoliko recenica oslikam naš način viđenja uvodnog dela posla oko pripreme investicije u adaptaciju.

Molimo vas, angažujte stručno lice da vam na osnovu vaših želja sačini specifikaciju očekivanih radova uz kvantifikaciju svake pozicije po na osob. Idealno je, i poželjno, za klijenta I jedino ipravno, da angažuje arhitektu ili izvodjača koji ima u svom timu I arhitektu, da premeri nekretninu, nacrta osnovu postojećeg stanja  nekretnine (stana, kuće, restorana, kancelarije…) na osnovu liste želja klijenta sačini idejno rešenje novog stanja, pa na osnovu toga sačini predmer i opis radova koji je potrebno izvesti.

Tek na osnovu ovakve dokumentacije, je relano za očekivati da možete dobiti relističnu ponude od izvodjača koje možete međusobno uporedjivati i učiniti odluku ibora izvodjača radova.

Svakako pre samog izbora prodiskutujte sa svojim potencijalnim izvodjačem radova druge detalje, kao što su pisani ugovori, dinamički plan realizacije radova po strukturama i hronologiji realizaije istih. Mi sa naše strane uvek vodimo računa da klijentima predlažemo rešenja koja imaju tržisnu opravdanost i da ono što je uloženo u adaptaciju je realno naplativo u slučaju prodaje nekretnine u bližoj ili dalljoj budućnosti, takozvana marketabilnost projekta adapatcije.

  • Category :
  • Type :