Adaptacija stana u beogradu cena

ADAPTACIJA STANA U BEOGRADU CENA

Troškovi adaptacije stana u Beogradu zavise od mnogo faktora. Vecinu faktora kontroliše sam naručlac odnosno investitor svojim odabirom materijala opreme uredja stolarije i td.

Naravno da je cena usluga izvodjača radova takodje relevantan faktor. Vecina investitora previdja sledecu činjenicu da je jedan od preduslova za komparaciju cene izvodjaca radova dobro uradjen tehnički opis radova izvodjačkog projekta. U ovom opisu bi trebalo da bude detaljno opisan tehnološki postupak izvodjenja pojidinih pozicija, vrste materijala koje ce se primenjivati i hronologija poslova.

Zašto je ovo vazan detalj i ima velikog udela u cenii i kvalitetu izvedenih radova? Evo jednostavnog primera na poziciji obrade špaletni oko prozora. Naime, prilikom zamene prozora i ugradnje PVC prozora umesto ranijih drvenih, ce se neminovno pojaviti razlika u velicini otvora oko novog prozorskog rama, koji treba propisno popuniti sasvih strana i obraditi sa spoljašnje i unutrašnje strane.

Najbolji nacin je da se potrebna razlika izmedju novih stokova i zidova popuni cementnim malterom sa peskom „jedinicom“ nakon cega se strane dovršava obrada „dunavcem“ i perdašenjem. Umesto ovakvog postupka, mnogi „novo pečeni „  preduzimaci to rade pur penom, a ostatak prelepe gips kartonom i pregletuju i sa spoljašnje i unutrašnje strane otvora.

Druga „brza“ metoda je prelepiti tablu stiropora ili stirodura  istotako pur penom a preko stiropora presvući tanak sloj lepka za plocice i mrezicu. Ovakva brza resenja su jeftina i omogucavaju za jedan dan ubraditi sve itvore u stanu za delic cene klasicnog nacina zidarske obrade spaletne. Razlika u ceni ovakvih radova je mnogostruka a samim tim i zarada samog izodjaca. Čim je većii broj otvora tim je razlika u ceni znatnija.

Drugi detalj je podloga za novi parket pogotovu u starim zgradama sa nasipom peska ili šljake preko medjuspratne tavanice . Ovde je neophodno znati i predvideti kako ce se ponasati novi parket i u tom kontekstu uraditi podlogu a način koji ce obezbediti stabilnost u smislu „disanja“ parketa, odnosno ugradnju parne brane ispod parketa i košuljice i primena svih slojeva koji treba da budu uključeni u podnu košučjicu ispod i iznad. D ase riliko izrade košuljica dovoljno osuši da vlanost cementne podloge ne bude veca od 1,7% nakon čega treba položiti samonivelirajući cčoj Olmo mase kao završi sloj za jaču adhezivnost parket lepka. Ovo ima poseban značaj kod parketa ekstra klase tipa „brodski pod“ ili masivnih parketa od sirokih segmenata jkoji su osetljivi na promenu vlazunosti i mogu lako da se deformišu trajno posle čega je jedino zamena celog poda rešenje. Ovo su samo neki od detalja koji su neupucenom nevidljivi a imaju veluki uticaj na dugorocnost izvedenih radova i njihov funkcionalni kvalitet.

Zbog svega ovog treba biti oprezan: ako je nešto jeftinio, ne može po prabvilu ni da bude kvalitetno. Dakle jeftino u prvom momentu ponude, postaje preskupo na kraju posla.

  • Category :
  • Type :