proces renoviranja stana ili kuĆe

PROCES RENOVIRANJA STANA ILI KUĆE

Stavljenjem u proceduru ideje o renoviranju stana počinje vrlo zahtevan proces i period u zivotima svakog od nas.

Udobnost i ishod ove odluke i celog procesa renoviranja će zavisiti od nekoliko ključnih  okolnosti.

  1. Defiisan cilj i predstava o krajnjem efektu i izgledu prostora nakon renoviranja
  2. Odabir dizajn firme da kreira – projektuje ideju  i “stavi na papir” finalni izgled prostora
  3. Odabir izvođača radova i dobavljača opreme, uređaja i materijala
  4. Nadzor realizacije celog posla od strane stručnog lica ukoliko naručilac nije u mogućnosti da meritorno izvrši ovaj zadatak u svim segmentima.
  5. Odgovarajuce vreme potrebno za realizaiju ovog posla.

Svaki od ovih je za sebe  priča i izazov. Pogresan izbor bilo kojeg od gore navedenih imaće posledice po budžet i naravno finalni izgled i kvalitet prostora.

Proces renoviranja je dobro započeti daleko pre samog kretanja u posao posećivanjem lokalnih sajmova enterijera  gde se mogu videti najnovija dostignuća u primeni materijala i enterijerskih efekata koje mogu biti od pomoći u kreiranju dizajna prostora.

U sledećih nekoliko dana ćemo se osvrtati na svaki od ovih segmenata kako bi smo približili važne detalje u vezi sa svakim od njih.

  • Category :
  • Type :
Categories