Adaptacija turističkih i ugostiteljskih objekata

Renoviranje turističkih objekata

Što se adaptacije turističkih i ugostiteljskih objekata tiče, naša firma je tokom svog postojanja učestvovala kao glavni izvođač u mnogim projektima hotelsko-turističkog karaktera i restorana.
Osamdesetih godina smo u dužem vremenskom periodu radili skoro isključivo poslovnice turističkog preduzeća Putnik širom bivše Jugoslavije.

Pored turističkih agencija smo izgradili hotel Putnik u Vatinu, na graničnom prelazu Vatin kod Vršca sa pratećom infrastrukturom. Radili smo takođe i niz restorana i kazina na području bivše Jugoslavije. Svi ovi projekti su rađeni po sistemu kompletne adaptacije sa većim građevinskim izmenama uz izradu i montažu kompletnih enterijera i opreme.

Renoviranje ugostiteljskih objekata

Od 1990. do 2003. godine smo radili nekoliko restorana u Českoj (u Ostravi, Brnu i Pragu) pored ostalih obekata koje su nam bili primarni fokus.

Posle 2003. do 2011. godine smo svoju aktivnost proširili na USA, prvenstveno šira oblast grada Čikaga, grada Columbusa (OH) i još nekih mesta u državi Colorado, enterieri dva hotela grupe Cambria.

Ukoliko planirate ili pripremate se za renoviranje ili adaptaciju svog stana, restorana ili hotela, kontaktirajte nas za incialni sastanak i razgovor na ovu temu sa našim talentovanim timom.