Adaptacije industrijskih objekata

Renoviranje industrijskih pogona i garaža

U period tokom osamdesetih godina smo izvodili nekoliko adaptacija industrijskih objekata kao što su FIO Minel u Kostolcu, Garaže autobusa Putnika na Južnom bulevaru u Beogradu.
Tokom devedestih smo u Českoj adaptirali pogone dela fabrike putničkih automobila Tatra Pribor, dela fabrike Tesla i neke druge objekte u Brnu i Ostravi.

U USA smo radili kao deo tima pored nekoliko drugih podizvodjača na adapatciji poslovnih prostora firme Motorola u Bensenville nakon preseljenja u Shamburg IL.

Preuređivanje fabričkih hala u poslovne i stambene objekte

Poslednjih godina je u Čikagu počelo veliko pretvaranje napuštenih fabričkih hala u apartmane i poslovne prostore. Kombinacijom elemenata industrijske gradnje sa drugim “toplijim” materijalima dobijaju se stambeni i poslovni prostori sa posebnim šarmom i toplinom. Ovakvi prostori su posebno popularni kod maldih porodica avangardnog stila življenja.

Ako razmišljate o pretvaranju napuštenih proizodnih obejkata u prostore druge namene, kontaktirajte nas i dogovorite sastanak sa nama još danas.