BLOG

Blog

0 Comments

1 сат Ago

Adaptacija stana – cena po kvadratu

Na pocetku procesa  odluke o adaptaciji nekretnine klijenti prvo pomisle na budžet i troškove koji ih cekaju, što je sasvim…

Read More

0 Comments

2 месеца Ago

ADAPTACIJA STANOVA I  POSLOVNIH  PROSTORA

           ADAPTACIJA STANA I  POSLOVNIH  PROSTORA U nasem okruzenju se uvrezilo ne poverenje prema izvojdacima radova…

Read More

0 Comments

1 година Ago

PROCENA TROŠKOVA ZA ADAPTACIJU  NEKRETNINE

PROCENA TROŠKOVA ZA ADAPTACIJU  NEKRETNINE Ako imate u planu adaptaciju ili kupovinu nove nekretnine pozvite nas pre odluke, uštedećete novac…

Read More

0 Comments

1 година Ago

ADAPTACIJA STANA i IZBOR IZVODJAčA RADOVA

ADAPTACIJA STANA  i IZBOR IZVODJAčA RADOVA Moj dobar prijatelj me koslutovao prilikom ideje o adaptaciji svog stana uz napomenu da…

Read More

0 Comments

1 година Ago

radovi na tekućem odražavanju objekta ili stana po Članu 144 zakona

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013…

Read More

0 Comments

1 година Ago

KOJI SU TO RADOVI  INVESTICIONO TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

  KOJI SU TO RADOVI  INVESTICIONO TEHNIČKOG ODRŽAVANJA U Poslednje vreme se situacija u društvu i legislative značajno promenila. Uvodi…

Read More

0 Comments

1 година Ago

Adaptacija stana i izbor izvodjača radova

Adaptacija stana i izbor izvodjača radova – greške i zablude  prilikom odabira   Pritisnuti stišnjeninim budzetom, mnogi investitori – vlasnici nekretnina…

Read More

0 Comments

1 година Ago

Adaptacija kupatila i kihinje

  Adaptacija kupatila i kihinje Za bilo kakavo poboljsanje vrednosti nekretnine, bilo stana ili kuće, je neophodno je modernizovati  bar…

Read More

0 Comments

1 година Ago

Adaptacija kuće ili stana u Beogradu

Adaptacija kuće ili stana u Beogradu U okviru naj češcih intervencija u obasti adapacija kuće ili stana se susrećemo sa…

Read More

0 Comments

1 година Ago

KOLIKO KOŠTA ADAPTACIJA STANA PO KVADRATU

Jedno od najčešćih pitanja sa kojim se susrećemo kada nas kontaktiraju klijenti je  “Po kojoj ceni vaša firma radi adaptaciju…

Read More