RADNO VREME: PON - PET 08:00 - 17:00h

BLOG

Blog

0 Comments

8 минута Ago

PROCENA TROŠKOVA ZA ADAPTACIJU  NEKRETNINE

PROCENA TROŠKOVA ZA ADAPTACIJU  NEKRETNINE Ako imate u planu adaptaciju ili kupovinu nove nekretnine pozvite nas pre odluke, uštedećete novac…

Read More

0 Comments

4 седмице Ago

ADAPTACIJA STANA i IZBOR IZVODJAčA RADOVA

ADAPTACIJA STANA  i IZBOR IZVODJAčA RADOVA Moj dobar prijatelj me koslutovao prilikom ideje o adaptaciji svog stana uz napomenu da…

Read More

0 Comments

1 месец Ago

radovi na tekućem odražavanju objekta ili stana po Članu 144 zakona

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013…

Read More

0 Comments

1 месец Ago

KOJI SU TO RADOVI  INVESTICIONO TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

  KOJI SU TO RADOVI  INVESTICIONO TEHNIČKOG ODRŽAVANJA U Poslednje vreme se situacija u društvu i legislative značajno promenila. Uvodi…

Read More

0 Comments

3 месеца Ago

Adaptacija stana i izbor izvodjača radova

Adaptacija stana i izbor izvodjača radova – greške i zablude  prilikom odabira   Pritisnuti stišnjeninim budzetom, mnogi investitori – vlasnici nekretnina…

Read More

0 Comments

3 месеца Ago

Adaptacija kupatila i kihinje

  Adaptacija kupatila i kihinje Za bilo kakavo poboljsanje vrednosti nekretnine, bilo stana ili kuće, je neophodno je modernizovati  bar…

Read More

0 Comments

4 месеца Ago

Adaptacija kuće ili stana u Beogradu

Adaptacija kuće ili stana u Beogradu U okviru naj češcih intervencija u obasti adapacija kuće ili stana se susrećemo sa…

Read More

0 Comments

4 месеца Ago

koliko košta adaptacija stana po kvadratu

Koliko košta adaptacija stana po kvadratu Jedno od najčešćih pitanja koje susrečćemo kada nas kontaktiraju klijenti je  “po kojoj ceni…

Read More

0 Comments

4 месеца Ago

ADAPTACIJA I REDIZAJNIRANJE NOVOKUPLJENOG STANA

Renoviranje stana- adaptacija stana U poslednje vreme nam se javljaju klijenti koji zele da izvrše renoviranje tek kupljenog novog stana….

Read More

0 Comments

4 месеца Ago

Cena adaptacije stana po kvadratu

CENA ADAPTACIJE STANA PO KVADRATU Svi mi, bez obzira na obrazovanje ili iskustvo težimo, da za svoj novac, dobijemo sto…

Read More