Adaptacije stambenih objekata

Renoviranje i restauracija stana

Poboljšanje kvaliteta, funkcionalnosti i tržišne vrednosti kuća i stanova je najčešći motiv koji nas navodi na odluku da otpočnemo planiranje i realizaciju adaptacije naše nekretnine.

Adaptacija stana je često prašnjav i bučan proces koji  je potrebno vrlo često usaglasiti sa komšijama i komunalnim službama.

Planiranje i profesionalan pristup

Kako bismo umanjili breme obaveza i tereta kod ovakvih poslova pomažemo klijentima u rešavanju formalnih i tehničkih problema kod pripreme i realizacije  adaptacija stanova i kuća.

Ceo proces je dobro isplaniran i izvođen temeljno i profesionalno u skladu sa potrebama i zahtevima prostora i legislative. Mrežni plan radova je sastavni deo naše građevinske dokumentacije i klijent od samog početka zna šta i kada može da očekuje po fazama.