Grejanje i klimatizacija

Grejanje i klimatizaciju vršimo u sklopu projekata adaptacije poslovnih i stambenih objekata i njihovog kasnijeg održavanja u garantnom i vangarantnom roku.