Keramičarski radovi

Priprema za postavljanje pločica

Keramičarski radovi kao što su polaganje pločica – bilo keramičkih, memernih, granitnih, porcelanskih ili staklenih kako na podovima tako i na zidovima je fizički vrlo težak i naporan posao i zahteva dosta znanja i iskustva. Ovaj zanat se razvijao kroz vekove još od antičke Grčke do danas. Oblaganje podova i zidova pločicama zahteva dobru pripremu, tim kompleksniju čim je dizajn aplikacije složeniji. Ukoliko se radi o postavljanju pločica kombinovanih dimenzija potrebno je nacrtati projekat sa tačnom specifikacijom pojedinih dimenzija kako bi se kompletirao posao bez zastoja sa optimalnim troškovima.
Lepo i precizno postavljen pod ili zidovi sa pažljivo odabranom bojom fuga ima značajan doprinos ukupnom doživljavanju prostora bilo da se radi o poslovnom ili stambenom objektu.

Izrada mozaika i murala

Da bi završni utisak bio što bolji mora se početi od pripreme podloge koja je osnov trajnog i kvalitetno urađenog posla. Ukoliko su podovi neravni, krivi sa pukotinama ili drugim oštećenjima potrebno je sanirati ih, izvršiti nivelaciju i izravnavanje podova ili zidova pa tek onda otpočeti sa sledećom fazom. Na ovaj način se štedi lepak i skraćuje vreme lepljenja, a istovremeno ostvaruje veća preciznost.
Za ovaj posao je potrebna određena oprema i alat koji omogućavaju brzo i kvalitetno odrađen posao uz minimalnu invazivnost na okolinu kako u pogledu prašine tako i u pogledu buke. Naš tim keramičara je opremljen modernim uređajima i alatima za sečenje pločica svih vrsta “mokrim” postupkom.

Izrada mozaika zahteva posebna znanja i iskustva uz primenu specializovane opreme i alata. Mozaik se prethodno mora dizajnirati, a nakon toga nacrtati detaljan plan polaganja sa shemom boja delova i fugomala.

Kod kombinacija murala na zidovima i mozaika na podovima se postižu impresivni efekti s tim što je ovo više umetnički nego čisto zanatski posao i zahteva izuzetno dobre majstore i dugogodišnje iskustvo saradnje majstora i dizajnera.