KOJI SU TO RADOVI  INVESTICIONO TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

 

KOJI SU TO RADOVI  INVESTICIONO TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

U Poslednje vreme se situacija u društvu i legislative značajno promenila. Uvodi se red u  ovoj oblasti pa je neophodno pažljivo proveriti koji su to radovi koje je opotrebno realizovati I koji radovi spadaju u investiciono tehničko održavanje.

Naime, Zakon o planiranju  izgradnji  jeasno definiše koji su to radovi koji podpadaju pod član 144 ovog zakona I za koje nije potrebna gradjevinska dozovla nadležnog organa.

Iz ovog a I drugih razloga preporučujemo našim klijentima da pre bilo kakvog ulaženja u veći obim radova u sklopu adaptacije, konsiltuju stručno I kvalifikovano lice radi definisanja specifikacije potrebnih radova I eventualno izrade potrebnog projekta za adaptaciju stna ili kuće.

Projektom se pojednostavljuju mnogi problemi i definisu sve dileme i structure radova, a ukoliko isti izlaze iz okvira člana 144 zakona o pllaniranju I izgradnji onda ovaj projekat postaje preduslov za razgovor u nadležnpj opštinskoj gradjevinskoj inspekciji koja vrsta dozvola nam je potrebna.

Npostovanje procedure ili obavljanje radova koji prelaze okvir investiciono tehničkog održavanja se ulazi u zonu prekršaja I potencialnog krivičnog  dela za koji moze biti izrečenaa ozbiljna sankcija po zakonu.

Zato  je moj savet d auvek dobro I studiozno odaberete liceodnosno izvodjača koji se razume u legislative ali I u izradu  potrebne dokumentacije kako bi se izbegla bilo kakva improvizacija I ulazilo u rizike sa pravnim I finansijkim posledicama.

  • Category :
  • Type :