PROCENA TROŠKOVA ZA ADAPTACIJU  NEKRETNINE

PROCENA TROŠKOVA ZA ADAPTACIJU  NEKRETNINE

Ako imate u planu adaptaciju ili kupovinu nove nekretnine pozvite nas pre odluke, uštedećete novac i maltretiranje! Zašto? Pročitajte odgovor u nastavku!

Uglavnom jedan od prvih pitanja sa kojim se susrećemo prilikom kupovine nekretnine ili odluke o adaptaciji sopstvene, je a koiko će mi trebati para za sve to?

Naravno, odmah otvaramo comp i tražimo majstore za ovo li ono i tako sastvljamo mozaik budućih troškova za daptaciju pomenute nekretnine.

Drugi i mnogo siguriji i jeftiniji načn je da pozovte stručno  lice ( naj bolje inžinjera ili arhitektu) sa iskustvom u adaptacijma da sačini tehnički opis radova sa predmerom i predračunom.

Idealno je da, ako su izmene ozbiljnijeg karaktera, vam se uradi projekat  adaptacje koji u naj užoj varianti sadrži osnovu postojećeg staja nekretnine, i osnove novih rešenja sa instalacijam i opremom a ako postoje izmene u plafonima onda i osnove plafona sa osveljenjem. Svakako ako je u pitanju kuća odnosno stan u podkrovlju onda I vertikalni preseci koji obuhvataju izmene u krovnom delu ako ih ima.

Sve u svemu, na osnovu projekta se vrlo lako mogu izračunati realni troškovi izmena koje su obuhvaćene adaptacijiom, idealno je da vam se urade i renderinzi enterijera u kojem su prikaazeni materijali i boje završnog izgleda budućeg stanja posle adaptacije.

Ovakav projekat običo kosta oko 12 evra po kvadratu ako se radi ceo stan ili kuća, sa renderinzima ( 3D rešenja).

Sama izrada predmera  sa tehničiim opisom radova košta oko 2,5 od vrednosti radova adaptacije. Možda će vam se učiniti da je tp puno para i da i bez toga možete završiti posao na osnovu upita za ponudu adaptacije od nekoliko preduzimamča.

Tačno je da to košta, ali je činjenica da na osnovu  istog formata ondosno zahteva sa istom specifikacijom možete zatražiti ponude od preduzimača. Na  ovaj način imate realniju osnovu za uporedjivanje ponuda i odlučivanje ako je u pitanju samo cena koštanja kao faktor odabira izvodjače.

Pilikom odabira svakako imajte na umu da svaki dobro odradjeni posao mora da košta neku sumu i da insistirajući samo na ceni obično ima za rezultat da su takve adptacije najskuplje jer zahtevaju pre ili kasnije popravke ili ponovno izvdojenje nekih radova zbog fušerisanja, ušteda na materijalima ili upotreba pogrešnih materijala kako bi se izvodjač uklopio u cenu ako nema drugog načina da naplati razliku zbog nisko ponudjene cene.

Bilo kako bilo, ako ponudjena cena je niža za više od 10% od najviše cene onda tu nešto nije na mestu a to treba u uvodnim razgovorima prilikom odabira izvodjača dobro proceniti i proveriti.

 

  • Category :
  • Type :