renoviranje stana kljuČ u ruke

RENOVIRANJE STANA KLJUČ U RUKE

RENOVIRANJE STANA KLJUČ U RUKE

Naj bolji način rešenja projekta adaptacije stana za investitora je zaključenje celog posla po sistemu „ključ u ruke“.

Mnogi investitori smatraju da ako izvrse nabavke odredjenih pozicija ( opreme i materijala)  direktno od dobavljača, će imati boljih beneficija nego da tu nabavku vrši direktno glavni izvodjač radova.

Činjenica je da obično, odbavljači saradjuju sa izvodjačima i više vole raditi sa onim koje znaju od „jednokratnih“ kupaca. Isto tako prilikom grešaka kod isporuka ili ostećenja roba u transportu koje se uoče kada dodje vreme za montažu će većina dobavljača  bez  problema izaći u susret izvodjaču iz respekta prema budućim nabavkama i ranijem iskustvu sa njim. Isti je slučaj i kod rešavanja redovnih reklamacija. Dobavljači brzo i bez odlaganja rešavaju reklamacije u odnosu na one slučajeve kada reklamaciju vrši investitor,klijent.

Zato je bitno da se odabere izvodjač radova koji će invesititoru pripremiti ceo set predloga sa „za i protiv“ kako bi naručilac – odnosno investior mogao da vidi sve dobre i lose strane odluke o učešću u nabavkama.

Drugi detalj, jako vazan je učešćce drugi podizvodjača u poslu ukoliko sve pozicije ne realizuje  glavni izvodjač radova. U ovakvim prilikama je poželjno da se ugovori usluge nadzora glavnog izvodjača prema podizvodjačima kako bi svi segmenti bili pod kontrolom i ingirencijama glavnog izvodjača. Ovakvim prustupom će sve dogpvoprnosti prema investitoru preuzimati glavni izvodjač radova i neće se pojavljivati sive zone uticaja i odgovornosti na pojedine segmente poslova sa vise  izvodjača i podizvodjača.

Zato je sugestija da se sve nabavke i sve koordinacije oko realizacije pojedinih eksternih radova ugovore uz nadzor glavnog izvodjača i njegovu kontinualnu odgovornost na celom polju izvodjenja radava i kasnije garancije na izvedene radove.

  • Category :
  • Type :