RADNO VREME: PON - PET 08:00 - 17:00h

renoviranje stana u beogradu- adaptcija stana u beogradu

Renoviranje stana u Beogradu- adaptcija stana u beogradu

Renoviranje stana u Beogradu

U nastavku ciklusa pisanja na temu  “ Adaptaceije stana u Beogradu”, sa posebnim osvrtom na izvodjenje radova u zasticenim zonama.

Renoviranje stana u stamoj stambenoj jednici koje ne dodiruje interese drugih korisnika i stanara zgrade a podleze. Zakou oIzgradnji objekata i izvođenju radova- za koje se ne izdaje građevinska dozvola po Članu 144.

Posebna vrsta   radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova jesu: radovi na tekućem odražavanju objekta ili stana.

S toga je neophodno dobro definisati pozicije koje su predmet adaptacje i videti da li se uklapaju u odredbe  clana 144 ovog zakona.

Ukoliko vam arhitkta radi projekat i tehnicki opis radova onda ce iz ovog biti jasno da li i koje pozicije “izlaze” iz ovih okvira. Ukoliko izlaze neophodno je postupiti po uputstvu projektanta i kontaktrati nadlezne sluzbe ili ce to za vas uraditi vas izvodjac radova i projektant, nravno ukoliko su ove usluge ugovorene u sklopu pruzanja usluga na adptataciji stana.

Treba posebo obratiti paznju na one delove koje se ticu izmene realokacije instalacija vodovoda i kanalizacije, elektro instalacija, rusenje pregradnih zidova i drugih stavki.

Posebno mesto pripaa pozicijma koje se ticu promena na fasadnim elemetima koje uticu na izmenu spoljasnjeg izgleda zgrade. Ovaj deo nikako nemojte da radite bez odobrenja i saglasnosti nadleznog ministartsva.

  • Category :
  • Type :