renoviranje stana u beogradu / adaptacija stana u beogradu

Renoviranje stana u Beogradu / Adaptacija stana u Beogradu

U nastavku ciklusa pisanja na temu  “ Adaptacije stana u Beogradu”, sa posebnim osvrtom na izvodjenje radova u zaštićenim zonama.

Renoviranje stana u samoj stambenoj jednici koje ne dodiruje interese drugih korisnika i stanara zgrade a podleže Zakonu o izgradnji objekata i izvođenju radova- za koje se ne izdaje građevinska dozvola po Članu 144.

Posebne vrste radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova jesu: radovi na tekućem odražavanju objekta ili stana.

S toga je neophodno dobro definisati pozicije koje su predmet adaptacje i videti da li se uklapaju u odredbe  člana 144 ovog zakona.

Ukoliko vam arhitkta radi projekat i tehnički opis radova onda će iz ovog biti jasno da li i koje pozicije “izlaze” iz ovih okvira. Ukoliko izlaze neophodno je postupiti po uputstvu projektanta i kontaktrati nadlezne sluzbe ili ce to za vas uraditi vaš izvođač radova i projektant, naravno ukoliko su ove usluge ugovorene u sklopu pružanja usluga na adptataciji stana.

Treba posebo obratiti pažnju na one delove koje se tiču izmene realokacije instalacija vodovoda i kanalizacije, elektro instalacija, rušenje pregradnih zidova i drugih stavki.

Posebno mesto pripada pozicijama koje se tiču promena na fasadnim elemetima koje utiču na izmenu spoljašnjeg izgleda zgrade. Ovaj deo nikako nemojte da radite bez odobrenja i saglasnosti nadležnog ministartsva.

  • Category :
  • Type :