Rušenje i odvoz otpada

Rušenje i odvoz otpada je oblast usluga u okviru rada na adaptaciji stambenih i poslovnih objekata, pa se kao takve ne vrše samostalno osim u posebnim situacijama u skladu sa dogovorenim uslovima.